Neváhejte nás kontaktovat +420 / 604 204 531 | FREE WI-FI
Sledujte nás na sociálních sítích

Aktivity a okolí

Aktivity a okolí

Mariánské Lázně jsou druhými největšími českými lázněmi. Přímo na území města jich vyvěrá 40. Území současných lázní patřilo premonstrátskému klášteru v Teplé, jehož opat K. K. Reitenberg prosadil z popudu klášterního lékaře J. J. Nehra počátkem 19. století výstavbu prvních lázní. Na základě velkolepého projektu architekta V. Skalníka byly provedeny terénní úpravy a založeny parky, které jsou dnes vedle množství pramenů nejcharakterističtějším znakem města.

Výlety

Mariánské Lázně

Pobyt ve světoznámém lázeňském místu je příležitostí především pro odpočinek, ale také pro řadu činností tzv. aktivního odpočinku, ale také příjemným zážitkům z návštěv společenských, kulturních a jiných akcích. Naše hosty informujeme písemnými materiály o všem co se děje v Mariánských Lázních a jeho okolí.

U hostitelů získáte řadu užitečných informací o možnostech výletů, které můžete vykonat samostatně nebo Vám zprostředkujeme výlet z nabídky některé z cestovních kanceláří.

Mariánské Lázně jsou ideálním startovním místem pro Čechy, kteří chtějí navštívit některá zajímavá města v SRN – ať už za účelem poznání nebo nákupu – Tirschenreuth, Bayreuth, Waldsassen, Martktredwitz, Weiden.

Golf Mariánské Lázně

Nejstarší golfové hřiště v Čechách bylo založeno a slavnostně otevřeno 21. 8. 1905 anglickým králem Edwardem VII. Hřiště je dlouhodobě pronajato golfovému klubu, který již rekonstruoval klubovnu se zachováním původních prvků období romantismu.

Díky větší nadmořské výšce zde sezóna začíná později nežli na ostatních českých hřištích, jeho údržba je ale na vysoké úrovni.

Okolí mariánských lázní

Pro české i zahraniční hosty je ovšem dostatek krásných míst k výletům v dostupnosti do 1 hodiny cesty autem. Jsou to především lázeňská města Karlovy Vary a Františkovy Lázně, ale i méně známé Konstantinovy Lázně. Dalším oblíbeným cílem jsou města s bohatou historií a krásnými historickými stavbami – Cheb a Loket.

Hrady a zámky jsou tradiční výletní místa a okolí Mariánských Lázní je bohaté na tyto možnosti – zámek Kynžvart, zámek Bečov nad Teplou, zámek Horšovský Týn, klášter Teplá, klášter Kladruby. Milovníkům přírodních krás můžeme nabídnout krásnou přírodu blízkého okolí města s mnoha upravenými turistickými trasami, ale i nádherné přírodní scenérie chráněných krajinných oblastí – Slavkový Les – Kladská, přírodní rezervace SOOS.

Cheb

Pouze 30 km od M. Lázní je vzdáleno středověké město Cheb, které je městskou památkovou rezervací. Chebský hrad – jedinečná ukázka Falce na našem území s unikátní dvojitou kaplí, která vznikla před koncem 12. století rozšířením a přestavěním staršího kamenného hradu na akropoli slovanského hradiště.

Dnes jsou přístupné tři zachované románské objekty: Černá věž – postavena ze sopečného tufu, dvojitá patrová kaple románsko – gotická – kaple sv. Erharda a Uršuly a pobořený palác s unikátními pětidílnými románskými okny.

V prostorách kasemat se nachází archeologická expozice k raným dějinám města. Chebský hrad je otevřen sezónně od dubna do října. Špalíček je symbolem chebského náměstí. Tvoří jej bizarní komplex 11 domů rozdělených Kramářskou uličkou, který vyrůstal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů. Podle nejstaršího zobrazení z roku 1472 je půdorys těchto 2 bloků v podstatě zachován do dnešní doby.

Karlovy vary

Vznik a vývoj Karlových Varů byl vždy nerozlučně spjat s blahodárnými léčivými účinky jejich teplých minerálních pramenů. Poznamenaly dějiny, architekturu, ekonomiku a celkového ducha města.

Do říše fantazie musíme odkázat populární pověst, podle níž byly karlovarské prameny objeveny v půli l4. století českým králem a římským císařem Karlem IV. při lovu jelena.

Založení lázeňského městečka na soutoku řek Ohře a Teplé za panování Karla IV. jistě nebylo tak náhodným a romantickým počinem, jak o tom vypráví stará pověst, nýbrž téměř zákonitým vývojovým rezultátem pro dávno známé místo s léčebnou tradicí. Každý rok hostí Karlovy Vary nejvýznamnější mezinárodní filmový festival ve střední a východní Evropě. Karlovy Vary také nabízejí široké sportovní vyžití, velice známá jsou místní golfová hřiště.

Františkovy Lázně

Nejmenšími lázněmi ze slavného západočeského lázeňského trojúhelníku jsou Františkovy Lázně. Podobně jako Karlovy Vary a Mariánské Lázně se mohou pochlubit neobyčejným přírodním bohatstvím v podobě minerálních pramenů. Rozhodnutí o založení Vsi Císaře Františka (Františkových Lázní) v roce 1793 zahájilo zcela nové období ve vývoji celého západočeského regionu.

Věhlas Františkových Lázní, zdravého místa uprostřed zeleně se zázračnými léčebnými účinky zdejších přírodních zdrojů, přetrvává do dnešních dnů. Současný vývoj jeho slávu násobí, do dnešní doby si zachovaly svůj lázeňský charakter s historickou architekturou a půvabnými parky. Od léta 2006 je zde v provozu nové Aquafórum – krytý aquapark s krytými i venkovními bazény.

Loket

Město vzniklo kolem roku 1240 za vlády krále Václava I. z předhradí pevného královského hradu stejného jména s románskou rotundou, zřejmě již ze třetí čtvrtiny 12. století, na výrazném ostrohu, sevřeném ohybem řeky Ohře. Hrad Loket je dominantou starověkého městečka Loket. Město získalo svůj název díky své poloze v meandru řeky Ohře jež ve středověku sloužila jako jeho přírodní ochrana. Město s hradem, řeka a okolní lesy vytváří jeden z nejmalebnějších pohledů v České republice.

Hrad Loket byl založen již ve 12. století a jeho historie je plná příběhů o jeho dobývání. Později byl hrad využíván i jako vězení. V nedávné minulosti prošel rozsáhlou rekonstrukcí a je nyní přístupný návštěvníkům. Součástí hradu je i muzeum.

Zámek Kynžvart

Zámek stojí na místě tvrze ze 16 stol. Od roku 1623 patřilo kynžvartské panství Metternichům. Barokní zámek nechal postavit hrabě Philipp Emmerich v letech 1681-1691. V letech 1820-1833 byl zámek přestavěn ve stylu vídeňského klasicismu.

Mettrnichové vlastnili zámek až do roku 1945 a od té doby patří zámek státu. V zámku si lze prohlédnout množství neobyčejně zajímavých památek.

Vedle čtyř pozdněgotických deskových oltářních obrazů je na zámku i knihovna, která patří mezi nejvýznamnější šlechtické knihovny v České republice. Výrazná část památek je spjata s osobou Klementa Wenzela Nepomuka Lothara druhého knížete von Metternich – Winneburg. Návštěvníci zde mohou dále shlédnout zámecký okruh s pracovnou kancléře Metternicha, knihovnu, kulečníkový sál, zámecké salonky, mumie, aj. Zámek je ojedinělou ukázkou šlechtické venkovské architektury ve stylu vídeňského klasicismu (stavitel Pietro Nobile).

Poutní areál Maria Loreto - Starý Hroznatov

Nejzápadnější Loreta v Čechách je ve Starém Hrozňatově u Chebu. Vybudovali ji chebští jezuité v letech 1664-1689. Po vysídlení Němců v r. 1945 objekt zpustl. Obnova lorety ve Starém Hrozňatově byla po změně politických poměrů v roce 1989 realizována díky velkorysé finanční pomoci společnosti Loreto-Verein ve Waldsassenu.

Předsedou společnosti a hlavním iniciátorem celé záchrany byl ing. Anton Hart, rodák ze sousední obce Nový Hrozňatov. Dnes je opět místem setkávání katolíků z Čech a Německa. Navštěvuje jej i mnoho turistů z Čech i z celé Evropy.

Klášter Teplá

Premonstrátský klášter byl založen již v roce 1193. V dobách své největší slávy disponoval rozsáhlým majetkem a velkým vlivem na dění v regionu. Klášter sehrál rozhodující roli při založení Mariánských Lázní. Dochované původní části kláštera jsou cennou ukázkou románsko-gotické architektury. Na přelomu 17. a 18. století prošel klášter významnými barokními úpravami.

Chloubou kláštera je nádherná klášterní knihovna, druhá největší svého druhu v České republice. Je zde uloženo více jak 100 000 knih, z toho více jak 1000 rukopisů.

Krušné hory

Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo táhnoucí se v délce přes 130 km a tvořící přirozenou hranici mezi Čechami a Německem, na jehož straně hory pozvolna klesají do nížiny. Na české straně je tento pokles mnohem strmější.

Výškový rozdíl mezi vrcholovými plošinami a úpatím pohoří je až 700 m. Vlastní Krušné hory se skládají z několika celků, z nichž jmenujme alespoň Klínoveckou hornatinu nebo Cínoveckou planinu.

Původní pohoří vzniklo v prvohorách. Intenzivní sopečná činnost v minulosti přinesla Krušným horám bohatý výskyt kovových rud a léčivých pramenů, které daly vzniknout mnoha lázeňským střediskům. Pro milovníky zimních sportů přinášejí Krušné hory skvělé podmíny pro vyžití. Středisky zimních rekreace jsou například Klínovec, Boží Dar, Jáchymov, Kovářská, Kraslice, Pernink, Abertamy, Cínovec, Telnice a mnoho dalších. Krušné hory skýtají také mnoho možností pro letní rekreaci, horskou turistiku nebo cyklistické výlety.

Bublava

Hraniční obec Bublava leží v samém středu nejzápadnějšího výběžku Krušných hor v nadmořské výšce od 750 do 935 metrů. Pro svoji výhodnou polohu s dostatkem sněhu patří již od počátku minulého století mezi vyhledávaná celoroční turistická střediska, která okouzlí komorním prostředím, malebností, nádhernou přírodou a v poslední době i stále se zlepšující vybaveností v oblasti pestré nabídky služeb cestovního ruchu.

Lyžařský areál SKI-BUBLAVA prošel v posledních třech letech zásadní rekonstrukcí, která ho řadí mezi přední zimní střediska České republiky. Kromě nabídky celého spektra lyžařských, gastronomických i některých dalších doprovodných služeb je jeho hlavním cílem poskytnout svým hostům příjemné prostředí pro jejich sportovní vyžití a volný čas.

Hrad Seeberg neboli Ostroh

Hrad Seeberg byl postaven koncem 12. století a sloužil jako vojenská obranná pevnost. První dochovaná písemná zmínka je z roku 1322 a píše se v ní o tom, že Ludvík Bavorský zastavil Chebsko králi Janu Lucemburskému za příslib podpory při jeho kandidatuře na císařský trůn.

Zástavu nakonec nevyplatil a tak se celé Chebsko stalo majetkem Koruny české. V další listině z roku 1349 potvrzuje Karel IV. příslušnost hradu Seeberg k Čechám.

V roce 1434 se stal majitelem bohatý chebský měšťan Kašpar Šlik. Po rodině Šliků se stal majitelem Kašpar Juncker, který hrad koupil v roce 1461. Další majitelé hradu se často střídali a nakonec byl dlouhá léta ve správě města Chebu. Návštěvníci si mohou hrad prohlédnout každý den od poloviny března do poloviny listopadu. V současnosti hrad návštěvníkům nabízí národopisné sbírky i ukázky měšťanských interiérů 19. století.

Přírodní rezervace SOOS

Leží 6 km severovýchodně od Františkových Lázní. Rezervace byla vyhlášena v roce 1964 na ploše 221 ha, Přístupná je jen část a to 1,2 km dlouhou podlážkovou naučnou stezkou s popisy a vysvětlivkami.

Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid ohličitý v tzv. mofetách – bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu.

Dnes zde najdeme evropskou raritu – tzv. křemelinový štít – nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera. Je to “měsíční” krajina rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí. V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin.

V areálu se nachází naučná stezka 1,2 km, geopark, muzeum s expozicí “Příroda Chebska” a “Příroda SOOSu” a nový pavilon s expozicí “Dějiny Země”. Paleontologická prohlídka je provázena velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti.

Motýlí farma Žirovice

V přízemí domu mají návštěvníci možnost si prohlédnout velkou sbírku exotických i domácích motýlů. V 1. patře – ve skleníku s tropickým klimatem – se návštěvníci ocitnou mezi volně létajícími motýly.

Skanzen Doubrava

Skanzen Doubrava je tvořen komplexem budov představujících typickou lidovou architekturu hrázděných domů z 18. století. Součástí skanzenu je expozice zemědělského nářadí, nástrojů a nábytku z 18. až 20. století a stylová restaurace.

V obci se nachází hřebčín s největším stádem arabských plnokrevníků v České republice.

Komorní Hůrka

Komorní hůrka je naše nejmladší sopka – byla v činnosti před 850.000 lety, dokonce se vyskytl i názor, že svoji činnost ukončila před pouhými 350 00 lety. Na svou slávu není nijak nápadná – je to nevysoký, částečně zalesněný kopeček mezi Chebem a Františkovými Lázněmi.

Nápadný kráterovitý útvar, který na něm najdeme, není ovšem původní kráter, ale starý lom. O Komorní hůrku se zajímal i básník J. W. Goethe.

Pro historii geologie je Komorní hůrka místem téměř posvátným. Pro Goethovy ctitele také – ostatně je tu i jeho památník – ve skále zasazená pamětní deska a reliéf jeho hlavy.

Hrad Vildštejn ve Skalné

Hrad Vildštejn stojí na žulové skále nad přítokem Vonšovského potoka. Hrad Vildštejn byl postaven na skále v malebném údolí městečka Skalná ve 12. století rodem Nothaftů. Zajímavé jsou gotické křížové klenby uvnitř přízemí hradu. Zachována je i nejstarší část hradu, románská kaple s původním schodištěm tesaným do kamene. Od roku 2000 je hrad Vildštejn v soukromém držení a prochází významnou rekonstrukcí. Stylová restaurace, rytířské hostiny, historický program.

Přírodní rezervace Kladská

Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny je státem chráněná od roku 1933 a skládá se z Kladského rybníka a tří rozlehlých lesních rašelinišť Tajga, Paterák a Lysina.

Rezervaci lze projít po 1,5 km dlouhé naučné stezce vybudované okolo Kladského rybníka.

Klášter Chlum svaté Maří

Poutní místo známé již od 14, století. Komplex bývalého kláštera s kostelem sv. Maří Magdaleny vystavěný podle plánů K. Dienzenhofera a jiných stavitelů je jedním z nejvýznamějších barokních souborů v ČR.

Zámek a hrad Bečov nad Teplou

Městečko Bečov, jehož historie sahá až do 13. století, leží v údolí říčky Teplé. Jeho dominantou je komplex původně gotického hradu a barokního zámku. Opravdovým skvostem bečovského zámku je unikátní románský relikviář sv. Maura ze 13. století, jedna z nejcennějších klenotnických památek v České republice. Relikviář má vzrušující historii – dlouhou dobu byl považován za ztracený a nalezen byl až v roce 1985 pod podlahou hradní kaple. V 90. letech byl nákladně zrestaurován.

Přehradní nádrž Jesenice

Jedna z nejčistších přehrad na území Česka je Jesenice nedaleko Chebu, která zve ke kempování, vodním sportům i k rybaření. Dobré podmínky zde naleznou milovníci koupání i příznivci surfování, jachtingu a potápění.

Na své si přijdou i ti nejmenší, třeba na vodním toboganu nebo v dětském koutku. Přehrada je známou tahovou zastávkou vodního ptactva.

Užitečné odkazy